Vad gör en organisationskonsult?
En organisationskonsult arbetar med att utveckla individ, företag och organisationer genom att synliggöra, stötta och utveckla både chefer och medarbetare att gå mot gemensamma mål.

Utmaningar i organisationen
När vi känner glädje i vårt  arbete, då fungerar vi bäst och bidrar mest. Organisationskonsulten hjälper till att öka samarbetet, förbättra kommunikationen och tydligöra målen. Detta kommer att minska den negativa stress som uppstår när man inte vet varför man gör en viss arbetsuppgift och till vilken nytta. Tyvärr är detta vanligt förekommande på många arbetsplatser idag.

Hur kan ni förändra er organisation?
Organisationer som arbetar med medveten utveckling har friskare medarbetare. De kan verka utifrån en trygg plattform där kommunikationen fungerar. Värderingar, syfte och spelregler är tydliga för alla. Det skapar stora möjligheter till kontinuitet och lönsamhet. En arbetsplats där människor trivs, behåller dyrbar kompetens och får en effektiv organisation som kan hantera dagens krav på förändring. En del av konsultens arbete är att ”ta tempen” på organisationen, vilket hjälper er att genomföra de insatser som krävs för bra personligt ledarskap, samarbete, chefskap och medarbetarskap.

Organisationskonsult med psykosyntes som grund
Utbildningen till organisationskonsult i psykosyntes är treårig och erbjuds hos HumaNova. Fokus ligger på att utveckla deltagarens kapacitet som ledare, och oftast deltar arbetsledare, mellanchefer, projektledare eller konsulter. Det är först när en ledare har arbetat med sig själv som han eller hon kan acceptera medarbetarna där de är men också se deras potential. Därför ligger tonvikten på att förankra teorin i praktiken, genom egna processer.