Vad är IDI?

IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) mäter en persons beteende i tre dimensioner.

 • Den första dimensionen visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra.
 • Den andra dimensionen mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter.
Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar. Vi kallar dem Motivator, ProducerProcessor, Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna. Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.
 • Den tredje dimensionen mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sin beteendestil för att möta andra människors och olika situationers behov är en samarbetsfärdighet. Att ta ansvar för egna behov och ge andra feedback på ett juste sätt när dessa inte möts är en annan samspelsförmåga. Att balansera dessa olika behov är nyckeln till gott samarbete.

  Varför ska du göra en IDI?

  Du blir bättre på att samarbeta
  Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

  Du gör andra bättre

  Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

  Du spar energi till när du behöver den bäst
  Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

  Ökad öppenhet ger tillit
  När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

  Låter det intressant, kontakta mig på 070 - 784 93 58 eller via mejl

  Läs mer om IDI hos IDI Profiling AB