Vad innebär det att ta hjälp av en coach?

  • En coach kan hjälpa dig att göra en personlig utveckling, både privat och i yrkeslivet. Du kanske funderar på om du verkligen lever det liv du innerst inne vill eller så kanske du inte trivs med ditt nuvarande yrke och vill göra en förändring.
  • För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper dig att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar dig på vägen mot målet.
  • Det är du själv och inte coachen som har svaren som leder till utveckling.  Coachens främsta hjälpmedel är ett aktivt lyssnande och att ställa nyfikna och kraftfulla frågor som förhoppningsvis får dig i riktning mot det mål som har satts upp.

De steg vi arbetar efter är:

Nuläge
Hur ser din nuvarande situation ut, privat och/eller professionellt?

Önskat läge
Vad vill du? Vad är det du längtar efter? Vilka är dina mål?

Motivation
Varför är det här så viktigt för dig?

Hinder
Vad hindrar dig från att uppnå det du vill?

Resurser
Vilka resurser/kvaliteter behöver du för att komma över de identifierade hindren?

Handlingsplan
Vad gör du, när och hur?