Varför ska du/gruppen göra en IDI?

 • Du blir bättre på att samarbeta då du bättre kommer att förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.
 • Du gör andra bättre och kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.
 • Du spar energi till när du behöver den bäst och kommer att att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.
 • Ökad öppenhet ger tillit. När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.
Låter det intressant, ring mig 070 - 784 93 58 eller  mejla mig

Läs mer om IDI
Läs hela inlägget »

Behöver Er organisation komma vidare och stärkas i konkurrensen gentemot andra?

Har ni missnöjda medarbetare som behöver få ny energi?

Kanske behöver chefer och ledare i er organisation utvecklas för att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetenser och därmed få företaget att blomstra?

Eller har er ledningsgrupp fastnat i en återvändsgränd och behöver komma vidare istället för att köra vidare i samma spår.

Kontakta mig för att stärka er organisation inom områden som:

 • Ledningsgrupputveckling
 • Medabetarskap
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Feedback/tillit
 • Coaching

Läs mer på www.gtbr.se
070 - 784 93 58 

Läs hela inlägget »

Känner du att det är dags för en förändring och behöver hjälp på vägen? Ta hjälp av en samtalscoach och ta steget vidare. 

Skälen till att gå i coaching kan variera, det kan röra sig om: 

 • Skapa förändring i ditt privatliv
 • Skapa förändring i ditt arbetsliv
 • Stärka din självkänsla
 • Ta fram dina styrkor och undanträngd kreativitet
 • Bli medveten om syfte och mål i livet
 • Finna mening och balans i livet
 • Ta ansvar för din hälsa
 • Hitta dina drivkrafter, ideal och värderingar som styr i det dagliga livet
 • Få hjälp med att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer
Kontakta mig här
 
Läs hela inlägget »

Grupputveckling  - effektiva team
Grupper genomgår flera olika faser eller stadier:

 • Tillhörighet och trygghet
 • Opposition och konflikt
 • Tillit och struktur
 • Arbete och produktivitet
När en grupp sätts samman, eller när en redan existerande grupp får flera nya medlemmar, så hamnar gruppen ganska automatiskt i tillhörighet och trygghet (fas 1).

Tillhörighet och trygghet (fas 1)
I denna fas kommunicerar medlemmarna på ett trevande sätt och är mycket artiga mot varandra. De är koncentrerade på den personliga tryggheten, att bli accepterade av andra och att få tillhöra gruppen​. De är oftast rädda för att bli avvisade. Medlemmarna ifrågasätter eller utmanar sällan varandra. Gruppen betraktar ledaren som kompetent och duglig. De förväntar sig att ldearen ska ge dem direktiv och personlig trygghet. Konflikter är sällsynta, liksom bildandet av subgrupper och koalitioner. Att vara ledare/medarbetare här är en fröjd, allt är så harmoniskt.

 
Läs hela inlägget »

Positiv och lösningsfokuserad coaching i stället för att vara en krävande förälder
Det är så himla lätt att hela tiden leta efter problemen i vardagen i stället för att se lösningarna och det som faktiskt fungerar. Detta är något som jag själv har erfarenhet av, exempelvis när jag coachar/tränar dotterns handbollslag. Tidigare såg jag bara saker och ting som behövde förbättras  i dotterns spel och hon blev, med all rätt, frustrerad och irriterad. När jag i stället bara lyfte de saker som jag tycker hon är duktig på, så stärktes hennes självförtroende och hon förbättrades även i de delar som jag tidigare hade haft synpunkter på. Dessutom har jag insett att hon inte kan, eller ska för den delen heller, vara bra/bäst på alla moment på plan. Det är laget tillsammans som ska komplettera varandra. Var och en bidrar med det den är bäst på.

Läs hela inlägget »