Grupputveckling

Grupputveckling  - effektiva team
Grupper genomgår flera olika faser eller stadier:

  • Tillhörighet och trygghet
  • Opposition och konflikt
  • Tillit och struktur
  • Arbete och produktivitet
När en grupp sätts samman, eller när en redan existerande grupp får flera nya medlemmar, så hamnar gruppen ganska automatiskt i tillhörighet och trygghet (fas 1).

Tillhörighet och trygghet (fas 1)
I denna fas kommunicerar medlemmarna på ett trevande sätt och är mycket artiga mot varandra. De är koncentrerade på den personliga tryggheten, att bli accepterade av andra och att få tillhöra gruppen​. De är oftast rädda för att bli avvisade. Medlemmarna ifrågasätter eller utmanar sällan varandra. Gruppen betraktar ledaren som kompetent och duglig. De förväntar sig att ldearen ska ge dem direktiv och personlig trygghet. Konflikter är sällsynta, liksom bildandet av subgrupper och koalitioner. Att vara ledare/medarbetare här är en fröjd, allt är så harmoniskt.

 

Kommentera gärna: